Checked Shirt https://media.styletribute.com/products/53516/620x620/v6iimg_1496_noback.jpg BONPOINT
15 SGD http://schema.org/InStock http://schema.org/UsedCondition
KVSGGI0K005