Grey Bodysuit https://media.styletribute.com/products/21321/620x620/cb5edt-854900053b0c05ef1b963e070c25d27164773e07.jpg MATERIAL: 100% Cotton ARMANI BABY
25 SGD http://schema.org/OutOfStock http://schema.org/UsedCondition
KVSGBO00904